Klubíčko & Klubák

Sociální podnik Klubák, z.ú. byl založen Klubíčkem Beroun z.ú., poskytovatelem registrovaných sociálních služeb na Berounsku.

V Klubáku nachází pracovní uplatnění přednostně dospělí se zdravotním postižením z našeho regionu a také klienti Klubíčka, kteří prošli sociálními službami a tréninkovým pracovištěm a „vyklubali“ se natolik, že již zvládnou pracovní povinnosti a mohou být zaměstnáni na chráněném trhu práce.

Zaměstnáváme více jak 51% osob se zdravotním postižením.

Pracovní zařazení, výše úvazku a délka pracovní doby je uzpůsobena specifickým schopnostem, individuálním možnostem a zdravotnímu stavu našich pracovníků. Pod dohledem Job asistentů tak nacházejí uplatnění například v pojízdném stánku KlubkoCafé, kde připravujeme výbornou kávu a prodáváme pečené dobroty z naší kuchyně. Zakoupit si zde můžete i rukodělné výrobky z tvořivých dílen Klubíčka i Klubáku.

Všechny utržené peníze investujeme zpět do potřeb našich klientů a pro jejich pestřejší a bohatší život. Proto využívejte služeb našeho sociálního podniku Klubák a pomozte nám tak vytvořit další pracovní příležitosti pro lidi, jejichž život je ovlivněn zdravotním handicapem. Děkujeme!

Informace o Klubíčku na: www.klubickoberoun.cz
… o Klubáku na: www.sp-klubak.cz
Naše výrobky k nahlédnutí na: www.klubkoshop.cz

© Copyright Tetínské farmářské trhy s.r.o. | webdesign