OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Nakládání s Vašimi osobními údaji se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Odesláním registrace nám udělujete souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováváním poskytnutých osobních údajů pro účely registrace na Tetínských Farmářských Trzích. Osobní údaje nám slouží pro vyřízení této registrace.

Informujeme Vás, že během našich trhů jsou pravidelně pořizované fotografie a videa, která slouží výhradně pro propagaci našich trhů na našem webu, Facebooku, Instagramu a na letácích.

© Copyright Tetínské farmářské trhy s.r.o. | webdesign